Зареждане

История на Киокушин карате - Част 3

История на Киокушин карате - Част 3
Публикувано на: Март 9, 2010 в 01:50 ч

Продължение на статията "История на Киокушин карате" - Част 2.

7. Самоотбрана

 
Още известна и като Гошин-джуцу (Goshin-jutsu), представлява специфична система от техники, като голяма част от изпълнението или тактиката им са на база проучванията на Mas Oyama, както и на база изучаваното от него Дайто-рю Айки-джуцу (Daitō-ryū Aiki-jūjutsu) при Yoshida Kotaro. Тези техники обаче, така и не са обособени в специална система за класифициране, като докато спортната насоченост на Киокушин нараства все повече, обучението по самоотбрана в стила, остава все така мъгляво. Днес, то се практикува в много малък брой доджота.
 
8. Коланите в Киокушин
 
Бял колан - ниво на чистота и потенциал. 
Белият цвят съдържа в себе си всички цветове от спектъра и поради тази причина символизира потенциала на новия студент за достигане на другите степени. Още след първата тренировка, той губи своята изкряща белота, попива капчици пот и частици прах - започнала е неговата трансформация към другите цветове. Заедно с черния пояс, белият е най-важния в живота на изучаващия карате. Всички нови техники, всички правила и изисквания в доджото, всички нови изисквания на ума, имат една цел - развитието. От трениращият зависи, какъв и колко дълъг ще е пътя, който ще извърви. Работете над себе си. Никой няма да ви съди, ако не успеете да изпълните определена техника, но ако покажете старание и желание да успеете - всеки ще се радва да ви помогне. Едно от негласните правила в доджото е, че човек се познава по желанието да направи усилие. Не се срамувайте от това, че сте с бял пояс. Носете го с гордост. Дори инструкторите са започвали с бял колан. От вас се изисква единствено старание и постоянство. 
 
Оранжев колан - ниво на стабилност
Оранжевият цвят е цвета на Мооладхара чакра, чиито елемент е земята. На това ниво тренировките трябва да са концентрирани върху стабилността. Усвояването на физическата основа се постига чрез стойките Zenkutsu dachi, Sanchin dachi и Kiba dachi, както и чрез контрола на движението на тялото в тези позиции. Oyama често е напомнял на своите ученици демите tachi san-nen или „три години за стойки”. Изучаващите карате започват своя път на усъвършенстване, чрез правилното усещане на стойките. С увеличаване на стабилността идва и първоначалното разбиране на динамическия баланс. Правилната стойка позволява добре да виждате своя противник и изцяло да се съсредоточите върху неговите и вашите намерения. Фундаменталният контрол върху баланса, идва тогава, когато се научите да усещате центъра на тежестта. Достигайки нивото на оранжевия пояс, трениращия приема нов стил на живот - амбиция, благодарност, упоритост и енергия. Той трябва да си постави задачата, да посещава тренировките, да превъзмогне носещият поражение мързел, който го кара да търси всякакви причини, да не ходи в доджото.
 
Син колан – ниво на гъвкавост, способност за приспособяване.
Синьото е цвета на елемента вода, който е свързан със Схвадхистана чакра. По принцип цвета на тази чакра е оранжевият ( и за това в някои други бойни изкуства коланът на това ниво е оранжев). Синият цвят напомня на трениращия карате за гъвкавостта на водата. Основната задача е развитието на способността за адаптация и гъвкава реакция. Това става, чрез изучаването на kumite. Трениращият започва да се замисля, как да адаптира карате така, че то най-добре да съответства на неговите физически сили и слабости, научава  се да се приспособява и да превъзмогва слабостта. Той трябва да се стреми да превъзмогне негативните свойства на елемента вода, невежеството (трябва да продължи да изучава историята на карате, терминологията, етикета) и гордостта (осъзнамайки своята ограниченост, да е наясно колко много още има да учи). 
 
Синият колан – това е нивото на heljoshin – непроменящо се и неподаващо се на влияние, спокойно състояние на ума. Изучавайки карате, ние трябва винаги да се стремим към това състояние, защото само тези, които са способни винаги да запазят духа си неподвластен на чужди влияния, само те могат да вървят по „Пътя на бойното изкуство”. Загубата на контрол, води до необуздана злоба и страх. Това означава, че борбата се превръща във физическа дейност. Загубата на умствено равновесие, означава загуба на умствените граници. Най-опасния човек е този, който не показва емоции пред лицето на опасността. Това състояние се нарича heljoshin.
 
Жълт колан – ниво на утвърждаване.
Жълтият колан съответства на Манипура чакра, чиито елемент е огъня. Тази чакра е свързана и със сейка тандан – точка в долната част на корема, често споменавана в японската философия и бойните изкуства. Тя е хранилище на творческата, психическата енергия и физически център на баланса. Трениращите карате, достигайки до нивото на жълтия колан, започват да разбират, че силата на удара с ръка или крак не е в ръката или крака. Движението, с което се нанася удара има второстепенно значение, най-важно е произведената в тялото, предимно в хара, енергия. Oyama постоянно е подчертавал на тренировки, че трябва да се фокусира концентрацията именно върху хара. Преди началото на тренировките, когато обличат своето карате Ги, трениращите завързват колана точно върху точката хара, символически свързвайки в една точка тялото и ума си. Поради тази причина завързването на колана трябва да се приема като ритуал и мислено да се концентрира съзнанието върху възела и върху енергийния център, върху който се намира възела. Ако по време на тренировка се разсеете – просто притиснете възела, почувствайте напрежението в хара и съзнателно върнете концентрацията си там, където трябва да е. 
 
До получаването на жълт колан, изучаващият карате работи преди всичко над физическите си способноти – баланс, стабилност, координация очи - ръце и обща техническа способност. Жълтият колан изисква от трениращите да се замислят и над психологическите аспекти на тренировките – възприятие, осъзнаване, утвърждаване и други проявления на силата на волята. Изисква също и развиване на увереност във възможностите и решителност в действията, точност на изпълнение на движенията и обединение на првилната техника със скоростта.
 
Зелен колан – ниво на емоции и чувствителност.
Зеленият колан съответства на Анахата чакра, която е разположена до сърцето и чийто елемент е въздуха. Достигайки до това ниво трениращият започва да разбира, че силата без мъдрост и състрадение става разрушителна, опасна и жестока. Oyama винаги е казвал: „Сила без справедливост – това е насилие, справедливост без сила – това е безпомощност.” 
 
В доджото, носещият зелен колан работи преди всичко върху правилните методи на дишане и върху усъвършенстване на техниката си. Той се учи да комбинира скорост, техника и сила.  Киокушин е силово карате. Носителят на зелен колан, трябва да умее да демонстрира своята сила. Но също така, трябва да се  научи и да усеща намеренията и баланса на опонента си, за да направи правилен разчет на времето и използваните техники и по този начин, да постигне максимален ефект в двубоя. Той трябва да има зряло и безстрашно отношение към спаринга, да има балансирани и хармонични отношения към околните. Всичко започва със самоконтрола. Не е лесно да се успокои ума, но целта е да се установи баланс между физическите и умствени граници.
 
Кафяв колан – практическо-творческо ниво.
Подготвяйки се изпит за 1-ви дан, носещият кафяв колан, започва да поема повече отговорности в доджото. Той започва да развива и свои собствени технически варианти, опирайки се на психофизическите основи на карате. В процеса на търсене, трениращият избира една или две от традиционнните кати, които изучава с особено внимание, като те стават „неговите кати”. 
 
На ниво кафяв пояс, ученикът вече трябва да се е научил да контролира негативните умствени качества, на които е подвластен всеки човек – това са злобата, самосъжалението, ревността (негативни черти на ниво оранжев колан), гордост, невежество, упадък на духа (негативни черти на ниво син колан), преувеличение, отмъстителност, неискреност (негативни черти на ниво жълт колан), скъперничество, лъжа, предателство, предубеждение (негативни черти на зеления колан). Трябва непрекъснато да се наблюдавате, за да сте убедени, че контролирате своята личност и мисли – а не обратното.
 
Кафявият цвят е интензивна смес от три първоначални цвята – 2/5 червен (физически), 2/5 жълт (интелектуален) и 1/5 син (духовен). Притежателят на кафяв колан, трябва да изгради баланс между тяло, ум и душа или физика, емоции и интелект. Това е много важна крачка по пътя на изучаване на карате, като от нея зависи как ще продължите да вървите напред и до кога.
 
Черен колан.
Достигането на 1-ви дан е  истински ново начало, а не край на пътя, като затова тук няма място за удовлетворяване на гордостта и егоизма. Глупаво е да мислиш, че си постигнал всичко. Ако продължаваш да тренираш упорито, дори и в по-зряла възраст, така, както белия колан постепенно потъмнява, така и черният започва бавно да изсветлява, да се изтрива по краищата и отново се превръща в бял. Кръгът неизменно се затваря и майсторът отново става ученик. Целият този процес след това може да бъде повторен, но на нива, които лежат зад пределите на обикновените техники, зад пределите на игрите на ума, зад пределите на разбиранията на обикновения човек. 
 
Oyama казва: „В бойните изкуства, самоанализът е в основата на мъдростта. Винаги приемайте самонаблюдението над действията си, като възможност за усъвършенстване.”
 
Изкуството на честния самоанализ, това е новото оръжие на получилия черен колан. Анализирайте своя ум, за да видите дали мислите като носител на черен колан. Всяка вечер, анализирайте в ума си как е преминал денят ви. Дали сте реагирали, мислили и разговаряли като истински каратека. И ако отговорът е „не”, открийте защо. Всеки ден е изпълнен с тестове, с които да проверите доколко сте постигнали това, към което се стремите. Можете да излъжете другите, но чрез честния самоанализ, не можете да излъжете себе си. Определете кои са негативните ви черти и се постарайте да ги преодолеете. Анализирайте честно действията си само за една тренировка и ще откриете колко много още не знаете. Вече никой друг не носи отговорност за качеството на вашите тренировки. Вие сам носите отговорност за себе си. Това, че вече сте притежател на черен колан, не означава, че трябва да забравите за недостатъците си.
 
9. Значение и философия на Киокушинкай
 
Kanji
 
Това е японска калиграфия, чрез която се означава / изписва „Киокушин”. Думата носи в себе си върховенство и единство. Произнася се „Киокушин”, като буквално преведена, тя означава „Дружество на върховната истина”. Това е името, дадено от Masutatsu Oyama на карате стила, който той създава. Състои се от три думи, които означават:
 
Kyoku – в превод „върховен”.
Shin – в превод „истина” или „реалност”.
Kai – в превод „Общество” или „организация”.
 
Kanku
 
Символът на Киокушинкай е Kanku и произлиза от Kanku kata, което в буквален превод означава „гледащ към небето”. Катата започва, като двете ръце се държат с подпрени показалци и палци една към друга. Погледът се насочва през средата, с цел да се засили духовното и физическо единство. Изострените краища на символа kanku са пръстите и предполага върховното.
 
Удебелената част на китките, представлява мощта или силата, а центърът – процепа между дланите – предполага безкрайността или дълбочината. Вътрешният и външният кръг представляват непрекъснатостта и кръговото движение.
 
Разбирането на дълбокия смисъл на Kиокушинкай, изисква съзерцание!
 
Kyokushin Dojo kun (Киокушин клетва)
 
1. Ние ще тренираме нашите сърца и тела за твърд, непобедим дух.
    Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.
 
2. Ние ще преследваме истинския смисъл на Бойният път, така че след време нашите сетива да са на щрек.
    Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.
 
3. С истинска сила ние ще се стремим да възпитаме духа на самоотверженост.
    Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu goken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto.
 
4. Ние ще съблюдаваме правилата на учтивостта, ще уважаваме  нашите по-старши и ще се въздържаме от насилие.
     Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.
 
5. Ние ще следваме нашите традиции и никога няма да забравяме истинската добродетел на смирението.
    Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
 
6. Ние ще се стремим към мъдрост и сила и няма да търсим други желания.
    Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
 
7. През целия наш живот, с дисциплината на карате, ние ще се стремим да изпълним пътя на Киокушин.
    Hitotsu, wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mattou suru koto.
 
Kyokushin Niju kun (Единадесетте правила на Mas Oyama)
 
1. Пътят на бойните изкуства, започва и завършва с учтивост. Ето защо, винаги бъди учтив и искрен. 
 
2. Следването на пътя на бойните изкуства е като изкачването на скала – продължаваш нагоре, без никаква почивка. Това изисква абсолютна и непоколебима преданост. 
 
3. Стреми се да поемаш инициативата във всичко, като през цялото време, се пазиш от егоистични желания и враждебни персонални интереси. 
 
4. Дори и за бойните изкуства, значението на парите не може да бъде пренебрегнато, но човек трябва винаги да внимава, да не се привърже прекалено към тях. 
 
5. Пътят на бойните изкуства е центриран в определена стойка (поза). Стреми се винаги да прилагаш правилните пози. 
 
6. Истинският път на бойното изкуство, започва 1 000 дни след първата тренировка, а майсторско ниво се достига след 10 000 дни на тренировки. 
 
7. В бойните изкуства, самонаблюдението създава мъдростта. Винаги считай самосъзерцанието за възможност за усъвършенстване. 
 
8. Природата и същността на бойните изкуства е универсална. Всички егоистични желания, трябва да бъдат изгорени в закаляващия огън на тежките тренировки. 
 
9. Бойните изкуства започват от точка и завършват в окръжност. Правите линии произтичат от този принцип. 
 
10. Истинската същност на бойните изкуства, може да бъде осъзната единствено чрез опит. Знаейки това, никога не се страхувай да изпълняваш техните изисквания. 
 
11. Помни винаги, че в бойните изкуства, наградите за увереност, сигурност и благородно сърце са наистина в изобилие. 
 
Значение на „Ус”
 
„Ус” означава търпение, респект и оценяване. За да създадеш здраво тяло и здрав дух, трябва да понесеш строги, изключително тежки тренировки. Трябва да стигнеш до състояние в което смяташ, че си на границата на лимита си и искаш да спреш, да се откажеш... И когато достигнеш този момент, истинското изпитание започва. Трябва да се бориш срещу самия себе си, срещу слабостта си и трябва да победиш... И когато го направиш ще разбереш, че слабостта ти е била единствено желанието ти да се откажеш, отказа на самия теб да повярваш в това, че ще се справиш. Това е „Ус”.
 
Причината поради която се подлагаш на такива тежки тренировки е, че ти се грижиш за себе си, а да се грижиш за себе си означава да се самоуважаваш. Този на пръв поглед егоистичен само-респект постепенно еволюира и се разширява, за да се превърне в респект към инструкторите ти и твоите „съученици”. Когато влезеш в доджото, ти се покланяш и казваш „Ус”. Това означава че ти изпитваш респект към доджото и времето прекарано в него. Именно това чувство на респект представлява и се изразява с „Ус”!
По време на тренировка, ти даваш всичко от себе си, защото се самоуважаваш. Когато тренировките завършат, ти се покланяш на инструкторите и съучениците си и казваш „Ус”. Това трябва да стане чрез уважение.
 
Думата „Ус” е много важна в Киокушин карате, защото олицетворява търпение, респект и оценяване. Ето защо винаги използваме „Ус”, за да ни напомня и никога да не забравяме тези основни качества.
 
Доджо етикет 
 
1. Когато влизате или излизате от доджото, застанете до вратата, обърнете се към предната му част, поклонете се и кажете „Ус”. По този начин изразявате респект към самото доджо и към хората в него. 
 
2. Ако закъснеете, застанете в seiza срещу трениращите и когато инструкторът се обърне към вас, поклонете се, кажете „Ус”, а след това „Шицурей шимасу” (Shitsurei shimasu), което в превод означава „Извинявам се за нарушаването на спокойствието”, след което бързо се присъединете към трениращите. 
 
3. Не яжте, пийте, пушете или дъвчете дъвка в доджото. 
 
4. Винаги се движете бързо. Не се „размотавайте” безцелно. 
 
5. Не практикувайте kumite, освен ако инструкторът не Ви е казал. 
 
6. Не напускайте строя по каквато и да е причина, без да попитате инструктора. Когато го направите, не вървете между инструктора  и трениращите, а излезте зад строя и напуснете от там. 
 
7. Винаги се обръщайте към инструкторите с техните титли: sempai, sensei, shihan в доджото. Отвръщайте им с „Ус” когато Ви говорят. 
 
8. Обучението Ви е сериозно нещо и Вие трябва да го възприемате като такова. Не се смейте, лигавете, говорeте или причинявате разсейване по време на тренировки. Винаги стойте във fudo dachi докато очаквате следващата команда.
 
9. Всички команди от инструктора, трябва да се изпълняват без съмнение, запитване и недоволство. Ако не можете да се справите, дайте всичко от себе си, вместо да се предадете на отчаянието. 
 
10. Винаги дръжте ноктите на краката и ръцете си изрязани и чисти. 
 
11. По време на почивка, не сядайте на столове, не се облягайте на стените или не лежете. Направете някакво упражнение, вместо да пилеете време си. 
 
12. Отговорността за чистотата на доджото, пада върху всички трениращи в него. То трябва да е винаги чисто и безопасно. 
 
13. Вашето карате Ги (кимоно) винаги трябва да е чисто. Коланът не трябва да се пере, а само проветрява. Мръсотията по него символизира духа и желанието вложени от Вас, в усърдни тренировки. 
 
14. Не носете бижута и часовници по време на тренировка.

Последни новини

Оферта на деня

Горещи Новини

Видео

Най-четени статии днес