Зареждане

Развиване на бързината

Развиване на бързината
Публикувано на: Юли 12, 2008 в 09:52 ч
Снимка: vk.me


Характеристика на бързината и форми на нейното проявление
Бързината зависи от скороста на протичане на процесите в централната нервна система.Различават се няколко форми на бързина:

1)   Бързина на проста и сложна двигателна реакция.

2)   Бързина на единичното движение.

3)   Бързина на сложното многосъставно движение.

4)   Честота на движениятя.     

Тези форми са относително слабо свързани една с друга и не зависят от нивото на физическа подготовка.

Бързината на реакция, ката отговор на внезапно появяващ се сигнал чрез определено движение или действие има голямо значение в боя. Има два вида реакции проста и сложна.

Простата реакция се дели на две части:

1.Латентна (закъсняваща),определена от задръжки,натрупващи се на всички нива в организацията на централната нервна система. Латентното време на простата двигателна реакция не се поддава на тренировка, не е свързано със спортното майсторство и не може да се приема за характеристика на човешката бързина.

2.Моторна, за сметка на усъвършенстването на която идва и съкращаването времето на реакция.

Тренировката  в различни скоростни упражнения повишава бързината на простата реакция, а хората реагиращи бързо в едни ситуации, ще са бързи и в други.

При напрегната мускулна работа при добре тренирани хора се наблюдава намаляване на времето за проста двигателна реакция и повишаване на възбудимоста на нервно мускулния апарат.

Методика за развиване на бързината

За развиване на бързината на простата реакция се използва повтаряне с максимална бързина на тренираните движения или на упражнения по сигнал.В самостоятелните занимания сигнала може да бъде звук от хвърлен предмет, магнитофонен запис и др.Ето няколко примерни упражнения:бягане от старт на 10-15 метра х 4-6 повторения х 2-3 серии. Трябва да се помни че продължителноста за решение на дадената задача не трябва да надвишава 4-5 секунди.

Само че в ръкопашния бой в много от случаите се срещат сложни реакции, за реализацията на които е необходимо: 1) адекватна оценка на ситуацията; 2)да се вземе двигателно решение ; 3)оптимално да се изпълни.При това е необходимо да се помни, че колкото повече са алтернативите за неговото решение, толкова повече е затруднено неговото вземане и се удължава времето за реагиране.Най-същественно скъсяване на времето на сложната реакция се наблюдава при съкращаване на нейния моторен компонент.

Колкото по прости и автоматизирани се явяват движенията , толкова по малко напрежение изпитва нервната система и е по кратка реакцията и бързо движението.Отработвайки техниките на ръкопашния бой в различни (стандартни) комбинации на защитно-нападателни деиствия, Вие решавате и проблема с ускореното взимане на решения.

Хипоксията, силното и продължително нервно напрежение може да доведе до влошаване времето на сложната  реакция. Под влияние на умората се влошава и точноста на мускулно-ставните чувства.

Сложните реакции на движещ се обект(РДО) се определят главно от бързината на реагиране на ударите и предвижванията на съперника.Времето на реакция може да е от 0,25сек. до 1 сек.За нейната сензорна фаза отиват около 0,05сек.Основното условие за реагирането на действията на противника е способноста да се вижда преместващ се с висока скорост обект. Към това трябва да е насочена и тренировката.Тренировъчните изисквания трябва постепенно да се усложняват чрез: 1)увеличаване скороста на преместване; 2)внезапност на появяващия се обект; 3) съкращаване дистанцията на реагиране.В самостоятелната работа може да се използват подвижни игри с малка топка или специални упражнения.Точноста на реакция на движещ се обект  се увеличава паралелно с развитието на нейната бързина.

Сложноста на избирателната реакция зависи от разнообразието на възможното изменение на обстановката по време на боя, все пак противника може да атакува с всяка ръка или крак в най неочакванна последователност.При тренировка на тази реакция е необходимо да се върви по пътя на постепенно увеличаване числото на възможните алтернативи, което се и използва при отработка на свръзките от удари и защити с различна сложност.

Във всички видове единоборства при майсторите голяма роля в съкращаването на времето играе предугаждането на ситуацията, когато опитния боец реагира не толкова на самото движение, колкото на подготвителните действия извършвани от противника.Това е свързано с факта че всяко движение се състои от две фази.

1) позо-тоническа, изразяваща се в труднодоловими изменения в позата на човека и преразпределяне на мускулните напрежения.

2) самото движение. Майсторите умеят да реагират още на първата му фаза.С това например може да се обясни избягването на ударите от близка и средна дистанция, при което самото време на удара е по малко от времето за провеждане на защита. За съжаление самостоятелно без партньор тренирането на сложната реакция с посочените по горе неща е практически невъзможно.

Като изключим важноста на бързото реагиране спрямо противниковите действия, все пак в боя най голямо значение има скороста на изпълнение на цялостни двигателни действия-удари, защити, придвижване,изменение положението на тялото и др.

Максималната скорост на движение за един човек зависи не само от бързината на неговата реакция, но и от други способности, динамичност, сила, гъвкавост, координация, ниво на владеене на техниката.Поради това скоростните способности се смятат за комплексни двигателни качества.

Скоростните качества у човека са много специфични поради това не може да се оказва пряко влияние на бързината върху движения с различна координация.Това означава че ако искате да повишите скоростта на някое движение (атакуващо или защитно) ,то трябва да се тренирате в изпълнението именно на това движение. 

За развиване на скоростните качества се използват упражнения които трябва да отговарят най-малко на три изисквания:1)възможност за изпълнение с максимална скорост; 2)упражнението трябва да е усвоено толкова добре че да позволява вниманието да се концентрира само върху скороста на изпълнение; 3)по време на тренировката не трябва да става снижаване на скороста на изпълнение.Забавянето на изпълнението показва че трябва да се спре тренирането на това качество защото вече сме навлезли в работа за издържливост.

При изпълнение на серии движения с максимална честота на някоя част от тялото възникналата в началото кинетична енергия, в последствие се гаси с помоща на мускулите антигонисти ,при което на тази част се предава обратно ускорение и т.н.По този начин ,с повишаване честотата на движение активноста на мускулите може да стане толкова кратковременна, че да не могат за толкова кратко време да се свият и разпуснат. Тяхната работа при това се приближава до изометричен режим.Поради това по време на тренировката е нужно да се работи не само над бързината на съкращаване на мускулите но и над тяхното отпускане. Точно по това се отличават високо подготвените спортисти с тяхната способност за бързо произволно отпускане на мускулите в движения с висока честота. Това може да го постигнем чрез постоянен контрол над бързото им отпускане при скоростни движения както и с помоща на автотренинг.

При решаване на задачите по изучаване и усъвършенстване техниката на скоростните движения( удари и защити) трябва да се има в предвид възникващите при това трудности със сензорната корекция при тяхното изпълнение. За решаване на тази задача се препоръчват следните правила:

1.Изучаването се провежда със скорост близка до максималната така че биодинамическата  структура на движението по възможност да не се отличава от тази при изпълнението с пределна скорост и да е възможно да се контролира техниката на движение (такива скорости се наричат контролируеми)

2.Необходимо е вариране на скороста от пределна до субмаксимална.

Важно условие за повишаване на ефективността и икономичноста на енергия е възможноста да се използва енергията натрупана от еластичната мускулна деформация в подготвителната фаза на движението и реализацията й в работните фази. Приносът на такава (неметаболична) енергия в общия обем на енергозагуби се увеличава се увеличава с повишаване на скоростта на движението. Поради това е необходимо повишено внимание към развитието на гъвкавостта и подобряване на мускулната еластичност, осигуряващи основните действия в боя.

По време на боя бойците обикновено се срещат с различни прояви на бързината и скоростните движения: единични и серийни удари, използване на защити, придвижвания, а също бързи преходи от атака към защита и обратно.При това бързината на единичен удар почти няма да се отрази на скоростта на изпълнението им в серия, или на бързината на реакция спрямо действията на противника,или на скоростта на придвижване. Поради това в тренировката трябва да се развиват всички възможни форми на проявление на бързината, необходими за боя. И този който не разбере това и не работи целенасочено за разрешаване на проблема, може да се окаже безпомощен пред своите противници пък дори и да има добра техника.

В самостоятелните тренировки, насочени към развиване на бързината, се препоръчва използването на аналитичния метод, основан на относително избирателно усъвършенстване на отделни нейни форми. По надолу се дават най простите и достатъчно ефективни за самостоятелно разрешаване на задачите упражнения. Следва само да се помни, че работата за усъвършенстване на бързината и скоростта на движенията не трябва да се провежда в състояние на физическа, емоционална или сензорна  умора. Обикновено такава тренировка се съчетава с работа с техническо или скоростно-силова насоченост, а в някои случаи и с развиване на отделни компоненти на скоростната издържливост.

Упражнения за развиване на бързината

1. Изпълнение на отделни удари с ръка или крак с максимална скорост: а)във въздуха; б) върху уреди.За проверка може да използвате следния метод: закачете един лист от вестник и нанасяйте удари по него-ако скоростта във финалната част на удара е достатъчно висока, то листа лесно се пробива с ръка или крак.

Упражнението се изпълнява по 5-10 единични удара в серия. Когато скоростта им започне да намалява упражнението се прекратява.Това упражнение в началото може да се изпълнява с тежести (леки гирички), но след това задължително без тях на максимална скорост спазвайки правилната техника на изпълнение. Почивка между сериите 1-2 минути.

2. Нанасяне на серии от удари във въздуха или по уреди с максимална честота. Като цяло се изпълняват 5-6 серии по 2-5 удара в течение на 10секунди, които се повтарят 3-4 пъти през 1-2 минути почивка, по време на която трябва да се опитате напълно да отпуснете мускулите си, които поемат основната тежест на упражнението.

3. Последователно нанасяне на серии по 10 удари с ръце или крака с последваща 20 секундна почивка. Цялото упражнение се изпълнява в различни варианти в течение на 3 мин.

4. Изпълнение на серия от удари с ръце по тенисна топка, прикрепена на дълъг шнур към държател на главата.

5. Редуване на 10 сек. удари с ръце с максимална честота, а след това бягане на място с последващ отдих за 20 секунди. Цялото това упражнение се изпълнява в течение на 3 минути.

6. Изпълняване на максимално количество удари при скок на горе от място.

7. Изпълнение на фиксирани серии от удари в скокове на горе от място с концентрация на усилията в един от тях. Започва се с два удара, след което постепенно се увеличава количеството им.

8. Бой със сянка, в процеса на който се осъществява изпълнението на единични удари или серии от по 3-4 удара с максимална скорост в съчетание с придвижвания, лъжливи финтове и разнообразни защити, като си представяте пред себе си конкретен противник:

техничар или силов тип, висок или нисък и т.н.Изпълнява се в течение на 2-3 рунда с продължение м-ду 2-3 мин. Всеки. Почивка между тях 2-4 мин.

9. Бягане със старт от различни положения –седнал, легнал по корем или по гръб  в упора лежешком с глава на срещуположната страна.Изпълнява се (5-6 пъти по 10-15 метра през 1,0-1,5мин.отдих)х 3-4 серии през 2-3 минути почивка.Това упражнение може да се изпълнява и по сигнал(падането на подхвърлен на горе предмет).

10. Бързо бягане в парк или гора с отклони, блокове и отбягвания с придвижване от насрещни клони и дървета. Да се редува със серии: бързо бягане 10 сек. със спокойно ходене 1-2 мин.Всичко да се изпълни 3-4 пъти като се вземат мерки за безопасност.

11. Ритмични премествания на събраните в дланите ръце с максимална честота.Движенията могат да се изпълняват от дясно на ляво(А), от горе на долу(Б) или кръгови(В), в няколко серии от 5-10 сек.

Източник: BG Budo

Последни новини

Оферта на деня

Горещи Новини

Видео

Най-четени статии днес