Зареждане

Правила в източните бойни изкуства

Правила в източните бойни изкуства
Публикувано на: Август 27, 2008 в 10:54 ч
Снимка: itfline.org

В Япония бойните изкуства се възприемат като форма на духовно търсене и молитва чрез пълно самоотдаване при практикуването. Някои от тях се описват като „търсене на съвършенството на искреното действие”. Дожо – мястото на пътя или мястото за търсене на пътя, е свещено място.


Спазването на етикета е особено важна част от практиката. Основните правила идват от сложната социална система, формирана през историческото развитие на Япония. Те се основават на уважението - към сенсея, към по напредналите, към останалите практикуващи, към екипировката, към обкръжението. По принцип има предписания за почти всяко движение и неспазването им може да се разбере като знак за непълно обучение, а в определени случаи и като обида.

Покланяй се винаги, когато влизаш или излизаш от дожото.

 

Ако е възможно, ела малко по-рано и помогни за почистването на дожо преди тренироката.

 

Поздравявай своя сенсей и другите практикуващи в първия възможен момент.

 

Изпълнявай рицу рей (прав поклон) и за рей (поклон в седнало положение) правилно. Не прегъвай врата или кръста си. Задръж поклона преди да се върнеш в изходна позиция. Дръж гърба си изправен и гледай само напред.

 

Когато закъснееш, седни в сейза в задния ляв ъгъл с лице към камиза (ритуалната ниша на дожо). Поклони се и изчакай, сенсеят да ти даде указание. Поклони се отново в сейза и започни да изпълняваш указанията му.


Бъди внимателен, слушай внимателно напътствията и отговаряй незабавно. Бъди готов за напътствията на по-напредналите и ги следвай. Не сядай преди тях. Не завършвай поклона си и не мести екипировката си преди тях.

 

При подреждане заставай винаги отзад или отляво на тези с по висок ранг.

 

Бъди внимателен към всичко, което се случва около теб. Бойното изкуство е тренировка не само на тялото, но и на ума.

 

Следи за начинаещите и се грижи за тях.

 

Винаги стой и сядай правилно, когато си в доджото. Не се влачи и не настъпвай нищо. Не пълзи, за да наместиш позицията си когато си седнал на земята - стани и се премести.

 

Когато заставаш в сейза, постави първо лявото си коляно. Когато ставаш от сейза, вдигни първо дясното си коляно. Не използвай ръцете си, за да подпомагаш ставането си.

 

Не сядай по време на практика, освен когато оправяш екипа си.

 

Всеки път, когато бъдеш помолен да стоиш или седиш и да гледаш, го прави в нормална права или коленичила позиция, тихо, без да се подпираш на стената или да разсейваш другите.

 

Ако си в сейза и не ти е удобно, позволено е първо да се поклониш и след това да преминеш в седяща позиция с кръстосани крака. Всякакви други начини за седене са забранени.

 

Когато ставаш от седяща позиция, първо коленичи, поклони се и след това се изправи.

 

Никога не стой с ръце на кръста или скръстени на гърдите ръце.

 

Придвижвай се бързо от една част на залата към друга.

 

Не минавай пред сенсея или практикуващи с по висок ранг, когато стоят в сейза.

 

Отдавай уважение на практикуващите, които си тръгват - особенно на сенсея.

 

Не носи украшения по време на практика

 

Използвай оръжията си с уважение. Не ги настъпвай, не ги изпускай, не се подпирай на тях, не ги влачи. Оставяй ги внимателно с пълен контрол над тях. 


Не допускай сенсеят да чака, когато е готов за практика.

 

Когато практикуваш с по-напреднал, благодари му в началото и в края.

 

Тренирай старателно.

 

Не се включвай в безсмисленни разговори.

 

От момента, в който тренировката започне, твоят ум трябва да бъде само в нея и в подобряването на техниката - концентрирай се, прави силен киай, с дух, практикувай здраво. Това е част от етикета. В обратния случай си непочтителен към инструктора и към себе си.


Всеки път когато сменяш партньора си за някое упражнение, се покланяй. Всеки път когато сменяш партньора си за някое упражнение, се покланяй на стария си партньор преди да се придвижиш към следващия.


Не показвай колко си уморен, без значение на това колко си уморен наистина.

 

Твоята болка си е твоя болка.

 

Ако си помолен да броиш, брой на какъвто език ти е удобно, нo го прави високо и рязко, с дух.


Не се колебай да питаш старшите ученици и инструктори за помощ преди или след заниманията. Ако времето позволява, учи ката извън заниманията, така че по време на тях инструктора да може да прекарва повече време за коментар на вашата техника, отколкото за това кое движение следва.

 

Каквото и да правиш, прави го с пълно отдаване. Отработвай всяка техника с пълна сила.

 

Ако нещо не се получава, не се оплаквай и не викай веднага сенсея на помощ. Опитай се самостоятелно да се справиш с проблема, като гледаш другите ученици. Ако не успееш да решиш проблема със свои сили, потърси помощ.

 

Не се състезавай и не мери силите си с другите ученици, ако това не е част от зададеното упражнение.  


Никога не напускай татамито без да си уведомил сенсея за това.

 

При каквато и да е травма или проблем, незабавно докладвай на сенсея.


Плащай навреме таксите за практикуване. Ако имаш някакъв проблем, просто поговори с човека, който отговаря за събирането на парите.


Шест правила при практиката, оставени от Морихеи Уешиба, създател на айкидо:
1.
В айкидо въпроси на живот и смърт се решават с един удар, затова учениците трябва грижливо да следват уроците на наставника си, а не да се състезават един с друг, за да изясняват кой е по-силен.

2. Айкидо е път, който обучава на умението да се справяме с няколко противника. Учениците трябва да възпитават в себе си бдителност и способност да се забелязва не само това, което е пред тях, но и това, което ги обкръжава от всички страни.

3. Тренировките тябва да преминават в приятна и радостна атмосфера.

4. Наставникът преподава малка част от изкуството. Всеки ученик чрез непрестанна практика и тренировки трябва сам да открие неговите разнообразни приложения.   

5. В ежедневните занятия винаги трябва да се започва с прости двигателни упражнения и чак след това да преминавате към по-сложни и интензивни техники. Никога не се принуждавайте да правите каквито и да е неестествени и неразумни упражнения. Ако това правило се съблюдава, даже възрастен няма да си причини вреда и ще тренира в приятна радостна атмосфера.

6. Целта на айкидо е тренировка на разума и тялото и възпитание на искреност и сериозност. Всички техники трябва да се предават лично от учител на ученик, затова не ги разкривайте на случайни хора, за да не станат достояние на бандити. 

 

Стихове за юмруците от Чуджун Мияги, създател на Годжу-рю Карате:

1. Разумът е едно със земята и небето.

2. Ритъмът на кръговрата в тялото е подобен на ритъма на слънцето и луната.

3. Пътят на вдишването и издишването – твърдост и мекота.

4. Действай в съгласие с времето и промените.

5. Техниките ще дойдат, когато няма съзнателна мисъл.

6. Стъпалата трябва да настъпват и отстъпват, да се разделят и да се съединяват.

 
Напътствия на Шинрю Масамицу Тода 32-ри патриарх на Тогакуре рю:

1. Постигни мъдростта да бъдеш търпелив във време на бездействие.

2. Когато избираш пътя на живота си, избери пътя на справедливостта.

3. Нито желания, нито жажда за удоволствия, нито зависимост не трябва да овладяват сърцето ти.

4. Скръбта, болката и негодуванието са природни качества на живота; затова се труди и развивай непреклонност на духа.

5. Помнейки в сърцето си почитта към по-старите, изучавай науките и бойните изкуства с уравновесена решителност.

Източник: hinki

Последни новини

Оферта на деня

Горещи Новини

Видео

Най-четени статии днес