Зареждане

БФММА реализира проект 'Млади и активни'

БФММА реализира проект 'Млади и активни'
Публикувано на: Юли 19, 2020 в 08:57 ч
Българската федерация по ММА с прзидент Станислав Недков провежда инициатива "Млади и активни" (проект № 09-00-1920/16.03.2020г.) в няколко града в България. Проектът, финансиран от Министерството на младежта и спорта (по договор 25-00-30/12.06.20 г.) е с цел да повиши ролята на спорта като част от образователния и възпитателния процес сред младежите на вътзраст от 15 до 29 г., да стимулира социалната и спортна интеграция на 600 младежи от тази възрастова група от градовете Варна, Горна Оряховица и Благоевград.

В зависимост от различните възрастови групи и специфичната им потребност, се разработват програми за тренировки.

Клубовете, освен за спортна дейност, се използват за провеждане на обучения за изграждане на умения сред младите, за да разпознават различните видове зависимости и/или агресивно поведение и да бъдат обучени на адекватно реагиране в кризисни ситуации и как да се предпазват от различни зависимости.

Залага се на обучение за насърчаване на здравословния начин на живот и чрез изпълняване на дейността се създават условия за приобщаване, повишаване на дисциплината, на отговорността и на интереса на младите за по-активно участие в обществени процеси.

Идеята на извънкласните занимания е да помагат на сближаването на децата и младежите от различните етнически груп и създаването на приятелски отношения между тях.

В проекта са заложени няколко дейности, насочени към повишена информираност на обществеността, на целевата група и на заинтересованите страни.

Организирането и провеждането на спортни занимания се осъществява от 3 клуба, във всеки един от трите града, от 3 спортни инструктори.

„Обучение чрез спорт“  е основната методика, която опитните спортни инструктори прилагат с лицата от целевата група, за да могат те да идентифицират своите нагласи, мисли, чувства и отношение към проблеми, идващи от зависимости като тютюнопушене, употреба на психоактивни вещества, непълноценно хранене, лоши хигиенни навици, както и от неправилна организация на дневните активности.

Участниците се учат как да се предпазват от различни заболявания и с тях се обсъжда необходимостта от ежедневните грижи за оптимално здраве.

С цел постигане на социална интеграция в заниманията са включени младежи от всички етноси, както и младежи в неравно положение. Освен упражнения за общо физическо натоварване, се включват и основни движения от различни бойни изкуства.

Последни новини

Оферта на деня

Горещи Новини

Видео

Най-четени статии днес